Kvalitet & hållbarhet ska gå hand i hand

Vårt hållbarhetsarbete

Kvalitet och hållbarhet måste gå hand i hand in i framtiden. När klimatforskare världen över ser kött som en av de stora utmaningarna för vår planet och för framtida generationer, då har vi ett stort ansvar i att möta utmaningen.


Resan är redan påbörjad. Hur vi äter och producerar kött är inne i en positiv förändring där vi som producent tar ett viktigt ansvar för hur saker görs annorlunda. Tillsammans med vårt moderföretag Danish Crown har vi lovat att ta på oss ledartröjan när det gäller att producera kött på ett grönare, mer hållbart och långsiktigt sätt.

Hållbarhet handlar om vår framtida hälsa. Det handlar om att ta ansvar för klimatet och våra framtida generationer. År 2030 ska Danish Crown vara världens mest hållbara och framgångsrika köttproducent.

År 2030 kommer vi att ha minskat vårt klimatavtryck med 50 procent jämfört med 2005 (redan 2020 är 90% av de grisar som levereras till våra danska slakterier från hållbarhetscertifierade jordbrukare). Förändringen kommer dock inte att upphöra 2030. Vår vision är en framtid där Danish Crowns köttproduktion är helt klimatneutral 2050.

Vi har redan påbörjat en extremt spännande och viktig resa som utmanar oss alla. Det kommer ta tid att omvandla hela värdekedjan från gård till gaffel men vi är fast beslutna om att producera världens mest hållbara kött, att halvera företagets växthusgasutsläpp till 2030 och att uppnå klimatneutral produktion 2050. Ingenting förändras om vi inte vidtar åtgärder här och nu. Runt om i hela vår verksamhet är det därför exakt det som pågår just nu.

 

Hållbarhetsstrategi


Vår hållbarhetsstrategi bygger på FN:s utvecklingsmål och de nyckelområden där
Danish Crown har störst inflytande på värdekedjan.

Vi identifierar och utvärderar dessa områden varje år för att säkerställa att vi är fokuserade på rätt möjligheter och utmaningar. Sedan sätter vi hållbara mål inom områden där vi kan göra positiv skillnad för bönder, kunder och vår omgivning.

 

Läs mer om hållbarhet på danishcrown.com