TÄVLINGSVILLKOR

 

För att ta del av GØLs tävling där du kan vinna presentkort från Skistar behöver du motivera ditt bästa #gölmoment på instagram.

Sänd in din motivering på instagram senast den 14/3 2021. 

PERSONUPPGIFTER 
Genom deltagande i denna tävling godkänner du att personuppgifterna du lämnar får användas av Danish Crown Foods AB (DCF) AB för att administrera kampanjen. Danish Crown Foods AB (DCF) AB behandlar alla personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Läs mer om vår Privacy Policy här.

Om du önskar rättelse av- eller har frågor kring behandlingen av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på e-post: tulip@tulip.se

VEM FÅR TÄVLA? 
För att delta i tävlingen behöver du vara folkbokförd i Sverige och minst 18 år gammal. Är du under 18 år behöver du ha föräldrarnas godkännande.

TÄVLINGSPERIOD OCH BEDÖMNINGSKRITERIER
Tävlingen pågår från v4-10 2021. Alla bidrag som skickas in kommer att sammanställas och bedömas av en jury bestående av representanter från Danish Crown Foods AB (DCF) AB.

 

 

 

 

 

 

Danish Crown Foods AB (DCF) AB förbehåller sig rätten att utesluta bidrag som på något sätt kan uppfattas som sexistiska, kränkande eller på annat sätt anstötliga. Även bidrag som inte uppfyller villkoren kommer att uteslutas från kampanjen.

Du kan max tävla 1 gång per hushåll under hela tävlingsperioden.

VINST
Juryn kommer att utse 7st vinnare löpande under tävlingsperioden. Uppskattat vinstvärde ca 7000:- per vinst. Presentkorten är giltiga i 12 månader. Vinnarna kommer att kontaktas via instagram. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

SAMTYCKE
Genom att godkänna tävlingsvillkoren godkänner du samtliga punkter i dessa villkor.

ANSVARIG FÖR KAMPANJEN 
Ansvarig för tävlingen är Danish Crown Foods Sweden AB, Lisa Sass gata 1, 422 53 Hisings Backa.

Danish Crown Foods AB (DCF) AB ansvarar ej för bidrag som laddats upp på felaktigt. Danish Crown Foods AB (DCF) AB tar ej ansvar för eventuella tekniska problem som kan påverka tävlingens slutresultat eller eventuella tryckfel och oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen. Danish Crown Foods AB (DCF) AB ansvarar inte för försvunna eller ej uthämtade vinster hos postombud.