Tävlingsvillkor

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingar på våra sociala medier.

 1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Danish Crown Sweden AB (DC) behöver utöver för- och efternamn även adress, telefonnummer och e-postadress till de som vinner för att skicka ut vinsten. Om vinstens värde överstiger 1300 kronor ska skatt betalas för vinsten. När tävlingen är avslutad och DC inte längre behöver personuppgifterna för att administrera tävlingen kommer de att raderas.
 2. För frågor som gäller tävlingen, hanteringen av personuppgifter eller ändring av felaktiga uppgifter är du välkommen att maila oss på foods.se@danishcrown.com.
 3. Ansvarig för tävlingen är: Danish Crown Sweden AB (DC), orgnr: 556083-8210.
 4. För att delta i tävling måste du bo i Sverige och vara över 18 år, samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. Vinnarna utses, om ej annat anges, av en jury bestående av representanter från DC. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 6. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. Eventuell frakt betalas av DC.
 7. Du ansvarar för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt, eller står i strid med tillämplig lagstiftning. DC förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Sådana bidrag deltar inte i tävlingen.
 8. Tävlingen är inte öppen för anställda hos DC eller hos något företag inblandat i tävlingen. DC förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om DC får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.
 9. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via privata meddelanden eller kommentarer kopplade till vinnarens sociala medier-profiler. Om inte vinnaren gått att nå inom 3 dagar äger DC rätt att utse en ny vinnare i tävlingen.
 10. Vinnarens namn kommer att publiceras i våra sociala kanaler och vara öppet att se för allmänheten. 
 11. DC tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.
 12. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. DC förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.
 13. I händelse av dispyt över reglerna, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer DC beslut vara slutgiltigt och ingen diskussion kommer att inledas.